23 khóa học Kỹ thuật tại University of Malaya

null

4589

80

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Biomedical Engineering

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Chemical Engineering

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Civil Engineering

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Electrical Engineering

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Mechanical Engineering

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) - Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MAXIMUM 12 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Scheduled dates throughout the year

RM61,340.00 (341,434,082 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Biomedical Engineering

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (Measurement and Evaluation) By Mixed Mode

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

RM42,300.00 (235,452,587 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Engineering Science (By Research)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Scheduled dates throughout the year

RM45,130.00 (251,205,088 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Facilities and Maintenance Management

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 2 SEMESTERS AND MAXIMUM OF 8 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

RM37,920.00 (211,072,390 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Industrial Electronic and Control Engineering

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Manufacturing Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Malaya là trường đại học duy nhất của Malaysia có mặt trong Top 100 Đại học toàn Thế giới của QS World University Rankings.

  • Trường Đại học số 1 và danh giá nhất tại Malaysia
  • Có hơn 700 quan hệ hợp tác quốc tế
  • Một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới
  • Hợp tác với những học giả Nobel hàng đầu