18 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại University of Malaya

null

4289

79

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Arts Indian Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Computer Science (Artificial Intelligence)

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Computer Science (Computer System and Network)

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Computer Science (Information Systems)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Computer Science (Software Engineering)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Technology (Multimedia)

58 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Bioinformatics

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Computer Science and Information Technology

12 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 4 SEMESTERS AND MAXIMUM 12 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

RM53,940.00 (308,052,904 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Bioinformatics

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 42

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

RM36,730.00 (209,766,095 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Computer Science (Applied Computing) (By Coursework and Dissertation)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 42 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

RM35,962.50 (205,382,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Computer Science (Research)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 SEMESTERS (MINIMUM); 8 SEMESTERS (MAXIMUM)

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

RM35,555.00 (203,055,636 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Data Science (Coursework)

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 42 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

RM33,270.00 (190,005,935 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Malaya là trường đại học duy nhất của Malaysia có mặt trong Top 100 Đại học toàn Thế giới của QS World University Rankings.

  • Trường Đại học số 1 và danh giá nhất tại Malaysia
  • Có hơn 700 quan hệ hợp tác quốc tế
  • Một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới
  • Hợp tác với những học giả Nobel hàng đầu