14 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại University of Malaya

null

4289

79

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Accounting

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Muamalat Management

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Actuarial Science

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Sport Management Science

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Management

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 4 SEMESTERS AND MAXIMUM 12 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

RM77,840.00 (444,546,497 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Business and Accountancy

10 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 4 SEMESTERS AND MAXIMUM 12 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

RM44,216.00 (252,518,858 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Accounting (Reporting and Management Accountability)

30 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - TOTAL OF 46 CREDITS

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

RM29,600.00 (169,046,458 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Educational Management

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

RM28,038.00 (160,125,831 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Management (MM)

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - TOTAL OF 43 CREDITS

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

RM43,405.00 (247,887,214 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Marketing

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - TOTAL OF 42 CREDITS

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

RM35,865.00 (204,826,055 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Project Management

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 3 SEMESTERS AND MAXIMUM OF 8 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

RM44,747.50 (255,554,270 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Malaya là trường đại học duy nhất của Malaysia có mặt trong Top 100 Đại học toàn Thế giới của QS World University Rankings.

  • Trường Đại học số 1 và danh giá nhất tại Malaysia
  • Có hơn 700 quan hệ hợp tác quốc tế
  • Một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới
  • Hợp tác với những học giả Nobel hàng đầu