Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

72 khóa học tại Singapore Polytechnic

singapore

981

1

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Biotechnology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2023

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Design (Architecture)

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Medical Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2023

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Major in Biology)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2023

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Major in Chemistry)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

CoC Class 1 and 2 Deck Officer

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 5 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

CoC Class 1 and 2 Marine Engineer Officer (Part B)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 5 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

CoC Class 3 Deck Officer

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 4.5 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

CoC Class 5 Marine Engineer Officer (Graduate Mechanical Engineer)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 22 tuần

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Accountancy (DAC)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2022

SG$9,050.00 (150,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Aeronautical Engineering (DARE)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2022

SG$9,050.00 (150,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Aerospace Electronics (DASE)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2022

SG$9,050.00 (150,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học