3 khóa học Y tại Central Connecticut State University

usa

361

3

Biological Sciences: Health Sciences Specialization, M.S.

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30-31 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$25,144.00 (582,837,920 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctorate of Nurse Anesthesia Practice, DNAP

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$25,144.00 (582,837,920 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biological Sciences: Anesthesia, M.S.

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 31 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$25,144.00 (582,837,920 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

CCSU là bàn đạp để những sinh viên tiên phong phát triển thành những nhà lãnh đạo uyên bác, vững vàng trước môi trường quốc tế năng động.

  • Lịch sử hào hùng trong lĩnh vực đào tạo từ năm 1849
  • Tọa lạc tại New Britain, Connecticut, cách New York 2 giờ
  • Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên là 15:1
  • 85% sinh viên tốt nghiệp ở lại vùng Connecticut