Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

156 khóa học tại Webster University

usa

765

15

Accounting (BS)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - COMPLETE AT LEAST 120 TOTAL CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$28,500.00 (712,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Acting (BFA)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - COMPLETE AT LEAST 120 TOTAL CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$28,500.00 (712,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advertising and Marketing Communications (BA)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - COMPLETE AT LEAST 120 TOTAL CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$28,500.00 (712,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advertising and Marketing Communications (MA)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$28,080.00 (702,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Animation (BA)

Bằng đại học

Toàn thời gian - COMPLETE AT LEAST 120 TOTAL CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$28,500.00 (712,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Anthropology and Sociology (BA)

Bằng đại học

Toàn thời gian - COMPLETE AT LEAST 120 TOTAL CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$28,500.00 (712,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Educational Psychology (MA)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$23,220.00 (580,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Art (BA) with an Emphasis in Studio Art

Bằng đại học

Toàn thời gian - COMPLETE AT LEAST 120 TOTAL CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$28,500.00 (712,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Art (BFA) with an Emphasis in Illustration

Bằng đại học

Toàn thời gian - COMPLETE AT LEAST 120 TOTAL CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$28,500.00 (712,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Art (BFA) with Studio Emphasis

Bằng đại học

Toàn thời gian - COMPLETE AT LEAST 120 TOTAL CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$28,500.00 (712,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Art History and Criticism (BA)

Bằng đại học

Toàn thời gian - COMPLETE AT LEAST 120 TOTAL CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$28,500.00 (712,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Arts Management and Leadership (MFA)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Webster University

90% sinh viên quốc tế xây dựng được quan hệ nghề nghiệp với các nhà tuyển dụng trong khu vực ở St. Louis và các khu vực khác ở Mỹ.

  • Trường có thứ hạng cao nhất ở St. Louis
  • Quy mô lớp học trung bình chỉ 10 sinh viên
  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đông đảo, đến từ 138 quốc gia
  • Trường có nhiều chương trình học bổng quốc tế

Tư vấn du học