156 khóa học tại Webster University

usa

168

4

Accounting (BS)

Bằng đại học

Toàn thời gian - COMPLETE AT LEAST 120 TOTAL CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

15 June 2022

US$28,500.00 (712,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Acting (BFA)

Bằng đại học

Toàn thời gian - COMPLETE AT LEAST 120 TOTAL CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

15 June 2022

US$28,500.00 (712,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advertising and Marketing Communications (BA)

Bằng đại học

Toàn thời gian - COMPLETE AT LEAST 120 TOTAL CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

15 June 2022

US$28,500.00 (712,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advertising and Marketing Communications (MA)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

15 June 2022

US$28,080.00 (702,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Animation (BA)

Bằng đại học

Toàn thời gian - COMPLETE AT LEAST 120 TOTAL CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

15 June 2022

US$28,500.00 (712,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Anthropology and Sociology (BA)

Bằng đại học

Toàn thời gian - COMPLETE AT LEAST 120 TOTAL CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

15 June 2022

US$28,500.00 (712,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Educational Psychology (MA)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

15 June 2022

US$23,220.00 (580,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Art (BA) with an Emphasis in Studio Art

Bằng đại học

Toàn thời gian - COMPLETE AT LEAST 120 TOTAL CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

15 June 2022

US$28,500.00 (712,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Art (BFA) with an Emphasis in Illustration

Bằng đại học

Toàn thời gian - COMPLETE AT LEAST 120 TOTAL CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

15 June 2022

US$28,500.00 (712,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Art (BFA) with Studio Emphasis

Bằng đại học

Toàn thời gian - COMPLETE AT LEAST 120 TOTAL CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

15 June 2022

US$28,500.00 (712,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Art History and Criticism (BA)

Bằng đại học

Toàn thời gian - COMPLETE AT LEAST 120 TOTAL CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

15 June 2022

US$28,500.00 (712,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Arts Management and Leadership (MFA)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

15 June 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Webster University

90% sinh viên quốc tế xây dựng được quan hệ nghề nghiệp với các nhà tuyển dụng trong khu vực ở St. Louis và các khu vực khác ở Mỹ.

  • Trường có thứ hạng cao nhất ở St. Louis
  • Quy mô lớp học trung bình chỉ 10 sinh viên
  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đông đảo, đến từ 138 quốc gia
  • Trường có nhiều chương trình học bổng quốc tế

Tư vấn du học