COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

1 khóa học Giáo dục trẻ em tại Golden West College

usa

207

2

Khóa học tiếng Anh

Associate In Arts Degree In Child and Adolescent Development For Transfer

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Hệ thống đảm bảo tuyển sinh UC giúp sinh viên đủ điều kiện được nhập học tại các cơ sở UC nhất định.

  • Là trường cao đẳng cộng đồng tại Nam California
  • Các chương trình dự bị liên thông đại học xuất sắc
  • Các chương trình cấp bằng liên kết và chứng chỉ
  • Nhiều hình thức hỗ trợ cho sinh viên quốc tế