11 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Western New England University

usa

575

5

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Creative Writing

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$36,606.00 (844,134,360 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Economics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$36,606.00 (844,134,360 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in International Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$36,606.00 (844,134,360 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Political Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$36,606.00 (844,134,360 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Sociology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$36,606.00 (844,134,360 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Criminal Justice

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$36,606.00 (844,134,360 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Forensic Biology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$36,606.00 (844,134,360 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Forensic Chemistry

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$36,606.00 (844,134,360 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Social Work

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$36,606.00 (844,134,360 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Communication with a Public Relations Concentration

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - AS LITTLE AS 15 MONTHS; 30 CREDITS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 12 Tháng Tư 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Fine Arts (MFA) in Creative Writing

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 6 Tháng Bảy 2021

US$16,152.00 (372,465,120 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

“Nằm trên mảnh đất rộng 215 mẫu đẹp lộng lẫy, khuôn viên trường WNE được bình chọn thứ 11 trong danh sách 30 cơ sở đại học đẹp nhất vào mùa thu”

  • 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm hoặc học lên cao
  • Đại học WNE sở hữu hơn 70 câu lạc bộ và hội nhóm cho sinh viên
  • WNE là sân vận động ngoài trời đa chức năng 4.500 chỗ ngồi
  • Đã được đầu tư 90 triệu USD về các tiện ích cho khuôn viên mới