12 khóa học Luật tại Western New England University

usa

848

10

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Law and Society

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

US$35,454.00 (825,422,301 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Juris Doctor (JD)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

US$42,058.00 (979,173,327 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Juris Doctor (JD) / Masters Degree in Regional Planning (MRP)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

US$42,058.00 (979,173,327 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Juris Doctor (JD) / MS in Accounting

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 88 CREDITS REQUIRED FOR THE JD DEGREE; 30 CREDITS REQUIRED FOR THE MS IN ACCOUNTING DEGREE

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư 2021

US$26,760.00 (623,012,940 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Juris Doctor (JD) / MS in Engineering Management

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

US$35,040.00 (815,783,760 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Juris Doctor (JD) / MS in Organizational Leadership

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 88 CREDITS REQUIRED FOR THE JD DEGREE;36 CREDITS REQUIRED FOR THE MS IN ORGANIZATIONAL LEADERSHIP DEGREE

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

US$26,760.00 (623,012,940 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Juris Doctor / MBA - Master of Business Administration

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$42,058.00 (979,173,327 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Juris Doctor / MBA - Master of Business Administration

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 88 CREDITS REQUIRED FOR THE JD DEGREE; 36 CREDITS REQUIRED FOR THE MBA DEGREE

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư 2021

US$32,112.00 (747,615,528 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Law Program (3+3)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

US$42,058.00 (979,173,327 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

LLM in Elder Law and Estate Planning

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MBA - Master of Business Administration, Business Law Concentration

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Six-Year Engineering / Law Program

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

US$37,054.00 (862,672,701 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

“Nằm trên mảnh đất rộng 215 mẫu đẹp lộng lẫy, khuôn viên trường WNE được bình chọn thứ 11 trong danh sách 30 cơ sở đại học đẹp nhất vào mùa thu”

  • 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm hoặc học lên cao
  • Đại học WNE sở hữu hơn 70 câu lạc bộ và hội nhóm cho sinh viên
  • WNE là sân vận động ngoài trời đa chức năng 4.500 chỗ ngồi
  • Đã được đầu tư 90 triệu USD về các tiện ích cho khuôn viên mới