103 khóa học tại Western New England University

usa

682

8

Khóa học tiếng Anh

3+3 Law Program

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

US$44,720.00 (1,118,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in American Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

US$37,700.00 (942,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Communication

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

US$37,700.00 (942,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Creative Writing

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

US$37,700.00 (942,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Economics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

US$37,700.00 (942,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Elementary Education

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

US$37,700.00 (942,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in English

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

US$37,700.00 (942,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in History

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

US$37,700.00 (942,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in International Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

US$37,700.00 (942,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Law and Society

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

US$37,700.00 (942,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Philosophy

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

US$37,700.00 (942,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Political Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

US$37,700.00 (942,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Western New England University

“Nằm trên mảnh đất rộng 215 mẫu đẹp lộng lẫy, khuôn viên trường WNE được bình chọn thứ 11 trong danh sách 30 cơ sở đại học đẹp nhất vào mùa thu”

  • 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm hoặc học lên cao
  • Đại học WNE sở hữu hơn 70 câu lạc bộ và hội nhóm cho sinh viên
  • WNE là sân vận động ngoài trời đa chức năng 4.500 chỗ ngồi
  • Đã được đầu tư 90 triệu USD về các tiện ích cho khuôn viên mới

Tư vấn du học