10 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Singapore Institute of Management (SIM)

singapore

3585

9

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Honours) in Sports Studies and Marketing

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

15 June 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Geographic Information Science)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

8 June 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Geographic Information Science) and Bachelor of Arts (Economics)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

8 June 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Geographic Information Science) and Bachelor of Arts (Psychology)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

8 June 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Geographic Information Science) and Bachelor of Arts (Sociology)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

8 June 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Honours) Accounting and Finance (Top-up)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2021

SG$17,013.00 (281,436,542 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Honours) Business Management with Communications (Top-up)

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

SG$19,837.80 (328,165,628 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) Business Management with Communications and Year in Industry (Top-up)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 28 tháng

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) in Accounting and Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD BSC (HONS) (12 UNITS) 3 YEARS; GRADUATE BSC (HONS) (9 UNITS) 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020, Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến February, April 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Science International Business

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười 2020

SG$27,772.92 (459,431,879 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH