Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

95 khóa học tại Singapore Institute of Management (SIM)

singapore

1664

1

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Communication and Economics)

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Communication and International Trade)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2023

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Communication and Psychology)

37 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2023

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Communication and Sociology)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2023

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Communication)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2023

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Economics and International Trade)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Economics and Psychology)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Economics and Sociology)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Economics)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Events Management

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

SG$8,667.00 (144,450,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) in Sustainable Events Management

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Marketing

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

SG$8,667.00 (144,450,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học