8 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại University of Hartford - Undergraduate Admissions

usa

703

6

BA in English - Secondary Education

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020

US$45,144.00 (1,049,078,844 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Mathematics - Secondary Education

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020

US$45,144.00 (1,049,078,844 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in University Studies, Montessori Concentration

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 121

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020, 25 Tháng Tám 2020

US$45,144.00 (1,049,078,844 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education in University Interdisciplinary Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020

US$45,144.00 (1,049,078,844 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Early Childhood Education

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020

US$45,144.00 (1,049,078,844 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Elementary Education

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020

US$45,144.00 (1,049,078,844 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BFA in Ballet Pedagogy

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020

US$45,144.00 (1,049,078,844 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BS in Integrated Elementary and Special Education

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020

US$45,144.00 (1,049,078,844 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UHart đáp ứng tiêu chuẩn giáo dục chất lượng cao và đã được kiểm định bởi Hiệp hội các Trường và Đại học vùng New England.

  • Quy mô lớp học nhỏ - tỷ lệ sinh viên-giáo viên 9:1.
  • 50 lựa chọn du học ở nhiều quốc gia, trong đó có Nhật và Ý
  • Nhiều lựa chọn nhà ở tại ký túc xá của trường
  • Được trò chuyện trực tiếp với các tư vấn viên việc làm