10 khóa học Y tại University of Hartford - Undergraduate Admissions

usa

707

6

Bachelor of Science in Radiologic Technology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020

US$45,144.00 (1,049,078,844 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Respiratory Care

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020

US$45,144.00 (1,049,078,844 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BS in Health Sciences

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020

US$45,144.00 (1,049,078,844 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BS in Health Sciences, Pre-Chiropractic/Doctor of Chiropractic (BS/DC)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - SIX-AND-ONE-THIRD-YEAR PERIOD; MINIMUM OF 100 CREDITS

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020

US$45,144.00 (1,049,078,844 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BS in Health Sciences, Pre-Optometry/Doctor of Optometry (BS/OD)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - SEVEN-YEAR PERIOD; MUST COMPLETE 101 CREDITS

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020

US$45,144.00 (1,049,078,844 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BS in Health Sciences, Pre-Pharmacy/Doctor of Pharmacy (BS/PharmD)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - SEVEN-YEAR PERIOD; MUST COMPLETE 98 REQUIRED CREDITS

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020

US$45,144.00 (1,049,078,844 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BS in Health Sciences, Pre-Podiatry/Doctor of Podiatric Medicine (BS/DPM)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - SEVEN-YEAR PERIOD; MINIMUM OF 101 CREDITS

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020

US$45,144.00 (1,049,078,844 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BS in Health Sciences, Pre-Professional

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020

US$45,144.00 (1,049,078,844 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BS in Health Sciences/Doctor of Physical Therapy (DPT)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - TRADITIONAL EIGHT SEMESTER (FOUR YEAR) SCHEDULE, OR ACCELERATE YOUR DEGREE IN A FAST-TRACK PROGRAM THAT CONSISTS OF SIX ACADEMIC SEMESTERS AND TWO FULL-TIME SUMMERS

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020

US$45,144.00 (1,049,078,844 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BS in Health Sciences/MS in Prosthetics and Orthotics (BS/MSPO)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020

US$45,144.00 (1,049,078,844 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UHart đáp ứng tiêu chuẩn giáo dục chất lượng cao và đã được kiểm định bởi Hiệp hội các Trường và Đại học vùng New England.

  • Quy mô lớp học nhỏ - tỷ lệ sinh viên-giáo viên 9:1.
  • 50 lựa chọn du học ở nhiều quốc gia, trong đó có Nhật và Ý
  • Nhiều lựa chọn nhà ở tại ký túc xá của trường
  • Được trò chuyện trực tiếp với các tư vấn viên việc làm