COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

2 khóa học Kinh doanh tại University of Hartford - Undergraduate Admissions

usa

738

6

Bachelor of Science in Business Administration in Management

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020, 4 Tháng Một 2021, 20 Tháng Một 2021

US$40,490.00 (938,355,750 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Business Administration in Marketing

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020, 4 Tháng Một 2021, 20 Tháng Một 2021

US$40,490.00 (938,355,750 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Hartford có học xá tươi đẹp tại Mỹ. Trường là lựa chọn hoàn hảo cho sinh viên chú trọng việc làm và có ý thức cộng đồng.

  • Quy mô lớp học nhỏ, tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 9/1
  • Sinh viên đến từ 46 quốc gia khác nhau học tập tại trường
  • Top 5% các trường kinh doanh toàn cầu (AACSB chứng nhận)
  • Chương trình kỹ thuật giữ vị thứ 57 (U.S. News & World Report)