1 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại University of Hartford - Undergraduate Admissions

usa

781

6

BS in Architectural Design plus Technology

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2020, 4 Tháng Một 2021, 20 Tháng Một 2021

US$40,490.00 (942,667,935 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UHart đáp ứng tiêu chuẩn giáo dục chất lượng cao và đã được kiểm định bởi Hiệp hội các Trường và Đại học vùng New England.

  • Quy mô lớp học nhỏ - tỷ lệ sinh viên-giáo viên 9:1.
  • 50 lựa chọn du học ở nhiều quốc gia, trong đó có Nhật và Ý
  • Nhiều lựa chọn nhà ở tại ký túc xá của trường
  • Được trò chuyện trực tiếp với các tư vấn viên việc làm