Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

88 khóa học tại University of Hartford

usa

389

3

AS in Paralegal Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

US$49,237.00 (1,230,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Communication

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

US$49,237.00 (1,230,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Digital Media and Journalism

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

US$49,237.00 (1,230,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in English

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

US$49,237.00 (1,230,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in English - Secondary Education

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

US$49,237.00 (1,230,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Mathematics - Secondary Education

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

US$49,237.00 (1,230,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Multimedia Web Design and Development

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

US$49,237.00 (1,230,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Paralegal Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

US$49,237.00 (1,230,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA/BS in Biology and MS in Neuroscience

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

US$49,237.00 (1,230,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Art History

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

US$49,237.00 (1,230,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Biology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

US$49,237.00 (1,230,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Chemistry

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

US$49,237.00 (1,230,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Hartford

University of Hartford là một trường cấp tiến và cởi mở, giúp sinh viên ra trường tự tin theo đuổi những công việc có ý nghĩa và tác động tích cực.

  • Quy mô lớp học nhỏ, tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 9:1
  • 7 khoa giảng dạy hơn 100 chương trình bậc đại học
  • Top 5% trường kinh doanh có chứng nhận AACSB trên thế giới
  • Khu học xá xinh đẹp rộng hơn 350 ha

Tư vấn du học