6 khóa học Khoa học Môi trường tại Swedish University of Agricultural Sciences

sweden

222

1

XẾP HẠNG THE TIMES 301

European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK85,000.00 (212,498,402 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science with a major in Biology - Management of Fish and Wildlife Populations

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK135,000.00 (337,497,462 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science with a major in Landscape Architecture

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK135,000.00 (337,497,462 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master Programme in Environmental Communication and Management

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK109,500.00 (273,747,941 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master Programme in Soil, Water and Environment

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK135,000.00 (337,497,462 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master's programme in EnvEuro

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK135,000.00 (337,497,462 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH