17 khóa học Y tế và sức khỏe tại Karolinska Institutet

sweden

1143

3

XẾP HẠNG THE TIMES 41

Bachelor of Medical Science with a Major in Biomedicine

204 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK180,000.00 (430,242,948 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Medical Science - Bioentrepreneurship

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK180,000.00 (430,242,948 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Medical Science - Biomedicine

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK200,000.00 (478,047,720 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Medical Science - Global Health

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK180,000.00 (430,242,948 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Medical Science - Health Economics, Policy and Management

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK180,000.00 (430,242,948 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Medical Science - Nutrition Science

35 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK200,000.00 (478,047,720 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Medical Science - Public Health Sciences

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK180,000.00 (430,242,948 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Medical Science - Toxicology

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK200,000.00 (478,047,720 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Allergy, Immunology and Inflammation (AII)

10 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Biology of Infections and Global Health (BIGH)

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Cardiovascular Research

53 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Environmental Factors and Health

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH