1 khóa học Hoá Lý bậc cao học tại Lund University

sweden

2494

9

XẾP HẠNG THE TIMES 96

Master Programme in Chemistry, Physical Chemistry

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

SEK145,000.00 (390,451,607 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH