2 khóa học Kế toán tại Lund University

sweden

3591

15

XẾP HẠNG THE TIMES 96

MSc in Accounting and Finance

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SEK120,000.00 (299,837,172 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Finance

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK120,000.00 (299,837,172 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH