7 khóa học Khoa học Môi trường tại Lund University

sweden

3626

15

XẾP HẠNG THE TIMES 96

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Bioeconomy

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Environmental Science

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Licentiate Degree in Fine Arts ClimBEco (Climate, Biodiversity and Ecosystem services)

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master's Programme in Biology, Conservation Biology

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK145,000.00 (362,497,274 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master's Programme in Energy-Efficient and Environmental Building Design

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK145,000.00 (362,497,274 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master's Programme in Environmental Management and Policy

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK150,000.00 (374,997,180 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master's Programme in Environmental Studies and Sustainability Science

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SEK125,000.00 (312,497,650 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH