3 khóa học Kế toán tại Uppsala University

sweden

1819

5

XẾP HẠNG THE TIMES 102

Master's Programme in Accounting and Financial Management - Financial Accounting

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master's Programme in Accounting and Financial Management - Financial Management

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master's Programme in Accounting and Financial Management - Management Control

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH