1 khóa học Kiểm Soát Tài Chính tại Uppsala University

sweden

2108

8

XẾP HẠNG THE TIMES 102

Master's Programme in Accounting and Financial Management - Management Control

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH