1 khóa học Công tác xã hội tại Umeå University

sweden

764

7

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Master's Programme in Human - Computer Interaction and Social Media

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

SEK142,800.00 (352,847,876 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH