1 khóa học Công tác xã hội tại Umeå University

sweden

622

5

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Master's Programme in Human - Computer Interaction and Social Media

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

SEK142,800.00 (344,669,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH