1 khóa học Công tác xã hội tại Umeå University

sweden

630

3

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Master's Programme in Human - Computer Interaction and Social Media

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK142,800.00 (333,744,963 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH