1 khóa học Kế toán tại Linnaeus University

sweden

438

Master of Science in Corporate Governance - Accounting and Finance

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK85,000.00 (212,384,664 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH