1 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Stockholm University

sweden

2270

6

XẾP HẠNG THE TIMES 175

Master's Programme in Education with International and Comparative Specialisation

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK90,000.00 (217,078,461 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH