3 khóa học Luật quốc tế tại Stockholm University

sweden

1997

8

XẾP HẠNG THE TIMES 175

International Master's Program in Curating, including Art, Management and Law

38 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK90,000.00 (237,318,012 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Laws (LL.M,) in European Intellectual Property Law

42 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK90,000.00 (237,318,012 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Laws (LL.M.) in European Economic Law

32 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK90,000.00 (237,318,012 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH