3 khóa học Luật quốc tế tại Stockholm University

sweden

2317

10

XẾP HẠNG THE TIMES 175

International Master's Program in Curating, including Art, Management and Law

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK90,000.00 (219,472,812 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Laws (LL.M,) in European Intellectual Property Law

40 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK90,000.00 (219,472,812 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Laws (LL.M.) in European Economic Law

37 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK90,000.00 (219,472,812 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH