2 khóa học Kế toán tại Stockholm University

sweden

2107

6

XẾP HẠNG THE TIMES 175

Master's Programme in Accounting and Management Control

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK90,000.00 (224,877,879 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master's Programme in Banking and Finance

43 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK90,000.00 (224,877,879 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH