2 khóa học Truyền thông tại Örebro University

sweden

423

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Doctoral Education in Media and Communication Studies

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts/Science in Strategic Communication

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

SEK85,800.00 (214,498,387 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH