2 khóa học Xã hội học tại Örebro University

sweden

396

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Doctoral Education in Sociology

17 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts/Science in Social Analysis

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

SEK64,320.00 (150,325,462 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH