16 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Chalmers University of Technology

sweden

1320

42

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Joint Nordic Master in Innovative Sustainable Energy Engineering

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK140,000.00 (341,402,152 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Joint Nordic Master in Polymer Technology

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK140,000.00 (341,402,152 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Science (MSc) in Applied Mechanics

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK140,000.00 (341,402,152 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Biomedical Engineering (MPBME)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK140,000.00 (341,402,152 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Complex Adaptive Systems

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK140,000.00 (341,402,152 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Computer Science - Algorithms, Languages and Logic (MPALG)

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK140,000.00 (341,402,152 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Engineering Mathematics and Computational Science

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK140,000.00 (341,402,152 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Industrial Ecology

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK140,000.00 (341,402,152 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Infrastructure and Environmental Engineering (MPIEE)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK140,000.00 (341,402,152 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Innovative and Sustainable Chemical Engineering

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK140,000.00 (341,402,152 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Materials Chemistry

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK140,000.00 (341,402,152 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Nanotechnology

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK140,000.00 (341,402,152 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên của Chalmers được nhiều nhà tuyển dụng săn đón và được mời làm việc trước cả khi ra trường.

  • Tọa lạc tại Gothenburg, Thụy Điển
  • Nơi học tập của hơn 10.000 sinh viên chính quy
  • Môi trường giảng dạy được ưa chuộng trên toàn thế giới
  • 13 khoa với nhiều lựa chọn học tập