2 khóa học Giáo dục trẻ em tại Jönköping University Foundation

sweden

800

3

Master of Science with a major in Child Studies (Interventions in Childhood)

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1-YEAR (60 CREDITS) AND A 2-YEAR (120 CREDITS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SEK117,000.00 (310,067,527 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science with a major in Education (EDUCARE The Swedish Preschool Model)

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SEK117,000.00 (310,067,527 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH