1 khóa học Công tác xã hội tại Jönköping University Foundation

sweden

977

2

Master of Science with a major in Child Studies (Interventions in Childhood)

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1-YEAR (60 CREDITS) AND A 2-YEAR (120 CREDITS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SEK117,000.00 (273,446,503 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH