1 khóa học Phát Triển Trẻ Em (Giáo Dục) tại Jönköping University Foundation

sweden

749

4

Master of Science with a major in Child Studies (Interventions in Childhood)

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1-YEAR (60 CREDITS) AND A 2-YEAR (120 CREDITS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

SEK117,000.00 (310,062,051 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH