4 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Delft University of Technology

netherlands

1948

11

XẾP HẠNG THE TIMES 67

Master of Science in Design for Interaction

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€18,750.00 (511,333,549 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Integrated Product Design

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€18,750.00 (511,333,549 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Strategic Product Design

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€18,750.00 (511,333,549 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Industrial Design Engineering

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH