4 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Delft University of Technology

netherlands

2737

13

XẾP HẠNG THE TIMES 67

Master of Science in Design for Interaction

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

€18,750.00 (479,621,751 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Integrated Product Design

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

€18,750.00 (479,621,751 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Strategic Product Design

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

€18,750.00 (479,621,751 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Industrial Design Engineering

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH