2 khóa học Kinh doanh & Quản lý bậc cao học tại Delft University of Technology

netherlands

3000

9

XẾP HẠNG THE TIMES 58

Master of Science in Engineering and Policy Analysis

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€18,750.00 (493,030,856 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Transport, Infrastructure and Logistics

76 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€18,750.00 (493,030,856 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH