2 khóa học Kinh doanh & Quản lý bậc cao học tại Delft University of Technology

netherlands

2837

12

XẾP HẠNG THE TIMES 58

Master of Science in Engineering and Policy Analysis

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€18,750.00 (481,835,237 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Transport, Infrastructure and Logistics

77 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€18,750.00 (481,835,237 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH