2 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Delft University of Technology

3015

9

XẾP HẠNG THE TIMES 58

Master of Science in Engineering and Policy Analysis

13 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2020

€15,575.00 (408,474,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Transport, Infrastructure and Logistics

76 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

€15,575.00 (408,474,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH