1 khóa học Lập Kế Hoạch Chính Sách/ Chiến Lược tại Delft University of Technology

netherlands

1692

9

XẾP HẠNG THE TIMES 67

Master of Science in Engineering and Policy Analysis

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€18,750.00 (515,529,645 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH