2 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Stenden University of Applied Sciences

netherlands

326

3

Master of Arts / Master of Science - International Hospitality and Service Management

58 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 14 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts / Master of Science - International Leisure, Tourism and Events Management

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH