4 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Saxion University of Applied Sciences

netherlands

2286

6

Bachelor of Science in Fashion and Textile Technologies

64 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€7,800.00 (214,460,332 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Fashion and Textile Technologies (SDP)

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€7,800.00 (214,460,332 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Management

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€12,000.00 (329,938,973 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Innovative Textile Development

30 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€8,900.00 (244,704,738 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH