1 khóa học Công Nghệ Thông Tin (Đại Cương) tại Saxion University of Applied Sciences

netherlands

1835

5

Bachelor of Science in Software Engineering - Information and Communication Technology

112 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€7,800.00 (214,642,494 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH