1 khóa học Công Nghệ Thông Tin (Đại Cương) tại Saxion University of Applied Sciences

netherlands

3735

11

Bachelor of Science in Software Engineering - Information and Communication Technology

102 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€7,800.00 (200,690,728 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH