1 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Saxion University of Applied Sciences

netherlands

4128

14

Bachelor of Science in Fashion and Textile Technologies (SDP)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,800.00 (200,784,499 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH