1 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Saxion University of Applied Sciences

netherlands

4194

15

Bachelor of Science in Fashion and Textile Technologies (SDP)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,800.00 (203,621,284 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH