1 khóa học Quản Lý Công Nghiệp tại Saxion University of Applied Sciences

netherlands

2274

6

Bachelor in Industrial Engineering and Management (SDP)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€7,800.00 (214,460,332 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH