1 khóa học Kế toán tại Hanze University of Applied Sciences

netherlands

1643

2

Bachelor of Science in International Finance and Control

39 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€7,700.00 (201,501,431 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH