2 khóa học tại HAS University of Applied Sciences

netherlands

156

Bachelor in Horticulture and Business Management

44 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021

€7,550.00 (207,230,420 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor in International Food and Agribusiness

42 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021

€7,550.00 (207,230,420 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH