2 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Wageningen University and Research Centre

netherlands

2967

15

XẾP HẠNG THE TIMES 59

MSc in Bioinformatics

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€18,700.00 (478,447,171 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Geo-Information Science

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€18,700.00 (478,447,171 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH