2 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Wageningen University and Research Centre

netherlands

3210

6

XẾP HẠNG THE TIMES 59

MSc in Bioinformatics

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€18,700.00 (475,247,167 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Geo-Information Science

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€18,700.00 (475,247,167 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH