21 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Wageningen University and Research Centre

netherlands

2707

19

XẾP HẠNG THE TIMES 59

BSc in Animal Sciences

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€15,700.00 (403,456,705 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Environmental Sciences

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€15,700.00 (403,456,705 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Food Technology

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€15,700.00 (403,456,705 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Soil, Water, Atmosphere

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€15,700.00 (403,456,705 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Animal Sciences - Animal Ecology

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€18,700.00 (480,550,343 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Animal Sciences - Genetics and Biodiversity

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€18,700.00 (480,550,343 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Biology

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€18,700.00 (480,550,343 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Biotechnology

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€18,700.00 (480,550,343 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Climate Studies

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€18,700.00 (480,550,343 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Communication, Health and Life Sciences

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€18,700.00 (480,550,343 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Development and Rural Innovation

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€18,700.00 (480,550,343 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Earth and Environment

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€18,700.00 (480,550,343 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH