21 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Wageningen University and Research Centre

netherlands

2124

19

XẾP HẠNG THE TIMES 59

BSc in Animal Sciences

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

€15,700.00 (413,539,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Environmental Sciences

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

€15,700.00 (413,539,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Food Technology

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

€15,700.00 (413,539,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Soil, Water, Atmosphere

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

€15,700.00 (413,539,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Animal Sciences - Animal Ecology

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

€18,700.00 (492,559,556 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Animal Sciences - Genetics and Biodiversity

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

€18,700.00 (492,559,556 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Biology

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

€18,700.00 (492,559,556 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Biotechnology

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

€18,700.00 (492,559,556 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Climate Studies

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

€18,700.00 (492,559,556 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Communication, Health and Life Sciences

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

€18,700.00 (492,559,556 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Development and Rural Innovation

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

€18,700.00 (492,559,556 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Earth and Environment

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

€18,700.00 (492,559,556 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH